• Advies van experts zij helpen u op werkdagen tot 17:00 uur
  • Express levering op locatie gratis vanaf €1000
  • Veilig betalen en snel verzonden

Privacy statement PIR isolatiexl

De service van PIR isolatiexl:

  • Bestellingen binnen 2 werkdagen geleverd
  • Gratis levering vanaf €1000,-
  • Vrijblijvend advies van ma t/m vr van 08.30 tot 17.00
pir-isolatiexl-man

Pirisolatie XL (met KvK-nummer: 56200862) gevestigd te (8191 JP) Wapenveld aan het adres Vlijtweg 8b is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals bedoeld en genoemd in deze privacyverklaring.

Pirisolatie XL houdt zich bezig met het vermarkten van isolatiematerialen en toebehoren, waarbij de nadruk met name ligt op de verkoop van PIR isolatie. Dit vermarkten geschiedt op basis van gesloten koopovereenkomsten. Om deze overeenkomsten te kunnen afhandelen, is het voor Pirisolatie XL noodzakelijk gegevens te verwerken.

Deze gegevens die worden verwerkt kunnen betrekking hebben op bestellingen en/of bedrijven, maar ook kan er sprake zijn van data op basis waarvan individuen kunnen worden geïdentificeerd. Het kan daarbij gaan om NAW-gegevens, bezorgadressen, e-mailadressen, telefoonnummers, bankrekeningnummers en betaalgegevens.

Zonder deze informatie kan de juiste orderinformatie niet worden gekoppeld aan de juiste klantaccount en contactinformatie, waardoor het voor Pirisolatie XL niet mogelijk is om de overeenkomsten op de juiste wijze na te komen.

Analytische gegevens

Met betrekking tot marketingactiviteiten worden Google Analytics en Google Adwords gebruikt. Ook via deze programma’s worden gegevens verwerkt. Dit ingevolge het gerechtvaardigd belang dat Pirisolatie XL heeft bij deze verwerking. Deze tools bieden Pirisolatie XL namelijk de mogelijkheid te onderzoeken hoe (potentiële) klanten kunnen worden aangesproken met bestaande of nieuwe producten.

Zonder het gebruik van deze tools is het voor Pirisolatie XL niet haalbaar om marktonderzoek te verrichten en bestaande en nieuwe klanten aan te spreken.

Wanneer verkrijgt Pirisolatie XL de (persoons-)gegevens

Pirisolatie XL verkrijgt deze gegevens wanneer er door een (nieuwe) relatie contact wordt gezocht, dit al dan niet via de website van Pirisolatie XL, en er door deze relatie gegevens worden verstrekt.

Waar nodig zullen deze gegevens door Pirisolatie XL worden verwerkt.

Google Analytics

Ten behoeve van marketingdoeleinden maakt Pirisolatie XL gebruik van Google Analytics en Google Adwords. Hiermee wordt het voor EPDMXL mogelijk om in bepaalde mate marktonderzoek te doen.

Met Google Analytics is het mogelijk om informatie als IP-adressen te verkrijgen die mogelijk kunnen leiden tot de identificatie van enig (natuurlijk) persoon. Om die reden vallen ook deze gegevens onder de werking van de AVG.

Hoelang worden (persoons-)gegevens door Pirisolatie XL bewaard

Ingevolge de fiscale wetgeving is Pirisolatie XL verplicht om gegevens gerelateerd aan orders gedurende 7 jaren te bewaren.

(Persoons-)gegevens die zijn verkregen met betrekking tot een bepaald klantaccount worden bij Pirisolatie XL bewaard tot het moment de klantrelatie expliciet door de klant wordt opgezegd c.q. beëindigd. Pirisolatie XL acht het voor een gerichte en op de klantwens afgestemde dienstverlening van belang deze gegevens voor deze termijn te bewaren. Na beëindiging van de klantrelatie zullen de (persoons-)gegevens binnen 12 maanden worden verwijderd uit de systemen van Pirisolatie XL of dusdanig aangepast dat de gegevens niet langer te herleiden zijn tot een specifiek natuurlijk persoon.

Gegevens die zijn verkregen door het gebruik van Google Analytics en/of Google Adwords worden uiterlijk 50 maanden na ontvangst verwijderd. Pirisolatie XL stelt deze termijn als redelijk te zien, nu zij deze periode nodig heeft om gevolg te kunnen geven aan de uitkomst van het marktonderzoek en het productassortiment en het beleid daarop aan te passen.

(Persoons-)gegevens die niet van doen hebben met één van bovenstaande opties worden binnen 2 maanden na ontvangst verwijderd of dusdanig aangepast dat de gegevens niet langer te herleiden zijn tot een specifiek natuurlijk persoon.

PIR producten:

Klik hieronder voor onze veel gekozen PIR-producten:

pir_plaat_dak

PIR voor dak

pir_plaat_muur_gevel

PIR voor muur en gevel

pir_plaat_vloer

PIR voor vloer

pir_plaat_kruipruimte

PIR voor kruipruimte

pir_isolatie_combinatiepakket

PIR toebehoren

pir_isolatie_isolatielijm_pistool

PIR gereedschap

Met wie deelt Pirisolatie XL de gegevens

Voor een goede dienstverlening en bedrijfsvoering is Pirisolatie XL ertoe gehouden derden in te schakelen.

M.b.t. de bedrijfsvoering

Door Pirisolatie XL wordt gebruik gemaakt van de diensten en producten van derden. Zo wordt naast het gebruik van een externe accountant, een partij ingeschakeld die diensten verleent op het gebied van hosting en onderhoud van de website. Intern maakt Pirisolatie XL daarbij gebruik van Office 365 en soortgelijke programma’s ten behoeve van de interne en externe correspondentie en planning.

Deze partijen hebben (in beperkte mate) toegang tot de gegevens van de relaties van Pirisolatie XL. Met deze partijen gaat Pirisolatie XL een verwerkersovereenkomst aan om de bescherming en het gebruik van deze gegevens te regelen.

M.b.t. de dienstverlening

Met betrekking tot de dienstverlening vanuit Pirisolatie XL wordt regelmatig gebruik gemaakt van partijen die de afhandeling van overeenkomsten mede mogelijk maken.

Gedacht kan worden aan externe transporteurs die worden ingeschakeld voor het bezorgen van de orders. Aan deze partners worden de gegevens verstrekt die noodzakelijk zijn voor een goede afhandeling van de overeenkomst. Ook met deze partijen worden verwerkersovereenkomsten aangegaan om de bescherming en het gebruik van relatiegegevens te regelen.

Andere derden

Zonder toestemming van de relatie van Pirisolatie XL worden er geen gegevens gedeeld met andere derden. Enige uitzondering hierop is het geval Pirisolatie XL hiertoe wordt verplicht op grond van een wettelijke bepaling.

Opslag in EER

De gegevens worden daarbij opgeslagen in de EU zodat het delen van de gegevens met een land buiten de EU niet noodzakelijk is. Uitzondering daarop zijn de gegevens die via Google worden opgeslagen op één van hun servers in een land buiten de EU. Hiervoor gaat Pirisolatie XL een verwerkersovereenkomst met Google aan.

Zonder dat Pirisolatie XL hiertoe verplicht wordt op grond van een wettelijke bepaling zullen gegevens verder niet gedeeld worden met (bedrijven gevestigd in) een land buiten de EU.

Beveiliging van gegevens

Pirisolatie XL draagt zorg voor organisatorische en technische maatregelen om (persoons-) gegevens te beveiligen. Zo wordt er onder meer met de hostingpartij gekeken naar beveiliging van de gegevens die worden ontvangen na gebruik van de webshop en wordt er gebruik gemaakt van een goede firewall en antivirussoftware. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van tweetrapsverificatie om de inlog extra te beveiligen.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links (of anderszins) met Pirisolatie XL verbonden zijn. Pirisolatie XL kan namelijk niet garanderen dat deze partijen op de gewenste wijze met (persoons-)gegevens omgaan. Geadviseerd wordt om desgewenst van deze derde partijen de privacyverklaring te raadplegen om na te kunnen gaan hoe zij met gegevens omgaan.

Uw rechten met betrekking tot de verwerking en bescherming van persoonsgegevens

Ingevolge de Algemene Verordening Persoonsgegevens heeft u verschillende rechten omtrent uw persoonsgegevens. Deze rechten zijn hieronder weergegeven. Wanneer u een verzoek en/of opmerking heeft met betrekking tot één of meerdere van deze rechten, dan kunt u zich tot Pirisolatie XL wenden via onderstaande contactgegevens. Uw verzoek verwerken wij binnen 14 dagen.

Pirisolatie XL

E-mail : info@pirisolatiexl.nl

Telefoon : 085-065 6811

Post : Pirisolatie XL, Vlijtweg 8b, 8191 JP Wapenveld

Welke gegevens kunt u inzien

Recht op inzage

Zo heeft u het recht op inzage in de gegevens die Pirisolatie XL van u beschikbaar heeft.

Recht op correctie, beperking en verwijdering

U heeft ook het recht om de gegevens die Pirisolatie XL van u beschikbaar heeft te laten corrigeren, aan te vullen of in zijn geheel te laten verwijderen.

Met betrekking tot de verwijdering van gegevens dient Pirisolatie XL zich te houden aan de bewaarplicht die haar wordt opgelegd ingevolge de Wet. Pirisolatie XL ontkomt er dan ook niet aan de gegevens die onder deze bewaarplicht vallen te bewaren. Alle (eventuele) overige gegevens worden daarbij – na een uitdrukkelijk verzoek – wel verwijderd uit de systemen van Pirisolatie XL.

Ook heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat Pirisolatie XL uw gegevens wel bewaart, maar verder niet langer gebruikt. Hiervan kan in meerdere gevallen sprake zijn. Een voorbeeld hiervan is een aan te vangen juridisch proces waarvoor u de gegevens nodig kunt hebben. Wanneer u van mening bent dat u het recht op beperking toekomt, wordt u verzocht contact met Pirisolatie XL op te nemen.

Recht op dataportabiliteit

U heeft daarnaast ook het recht om de persoonsgegevens die Pirisolatie XL van u bewaart te ontvangen in een machine-leesbaar formaat. U kunt deze gegevens dat vervolgens bijvoorbeeld ter bewaring of verwerking opnemen in uw database of die van een derde partij.

Recht op intrekken van toestemming

U heeft het recht om de door u verleende toestemming tot verwerking van bepaalde persoonsgegevens in te trekken. Wanneer u daartoe een verzoek wenst te doen, kunt u ons bereiken via 1 van de bovenstaande contactmogelijkheden.

Klachten & de Autoriteit Persoonsgegevens

Pirisolatie XL hoort het graag wanneer er klachten zijn omtrent de verwerking en bescherming van gegevens. U heeft zelfs het recht om hierover een klacht in te dienen. Ook hiervoor kunt u gebruik maken van bovenstaande contactgegevens.

Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

(https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap)

Wijzigingen m.b.t. deze privacyverklaring

De inhoud van deze verklaring kan op den duur wijzigen. Pirisolatie XL adviseert dan ook de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Aan de hand van de datum bovenaan de verklaring kan worden afgeleid wanneer de verklaring voor het laatst gewijzigd is.

Vragen?

Heeft u verder nog vragen of opmerkingen over de verwerking of bescherming van uw (persoons-)gegevens dan staan wij u graag te woord. Vergeet ook niet om onze algemene voorwaarden te raadplegen.

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag verder.

  • Iedere werkdag support van 8:30 uur tot en met 17:00 uur.
  • Jarenlange ervaring in PIR montage.
pir-isolatiexl-man